Potentiella motståndare

05.02.2019 kl. 21:35

Personen framför dig
Han är helt för värdefull
För att reduceras
Så att du ska kunna jämföra dig
För att du ska kunna kliva högre
Eller åtminståne lika högt
Kan du inte se den enkla sanningen?
Jag vill inte kliva
Ge upp
Vi försöker alla bara leva

Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 6 med bokstäver: